Si-Gung (hoofd-leraar)

Si-Gung Tjebbe Laeyendecker werd geboren te Bandung (Java) in het toenmalige Nederlands Indië op 8 juli 1951. Hij kwam in de jaren vijftig naar Nederland toen zijn ouders met hun hele gezin moesten repatriëren zoals dat genoemd werd.

Zoals zoveel Indische mensen kwam hij spelenderwijs al vroeg in contact met gevechtskunsten, voornamelijk binnen het Pencak-silat en met name de stijlen “Setia Hati” en “Pukulan”.

In vele andere takken van gevechtskunsten of Budostijlen heeft Tjebbe door de beoefening ervan ervaring opgedaan. Daarbij kan o.m. gedacht worden aan Judo, Ju-Jutsu (Jiu-Jitsu), Shotokan Karate en Tae-Kwon-Do. Echter, pas toen hij in 1971 in de B.R.D. bij de 4e Groep Geleide Wapens te Hessisch Oldendorf geplaatst werd, zijn de Martial Arts een hoofdrol in zijn leven gaan spelen.

Hier namelijk maakte hij kennis met Ted Verschuur, de Si-Jo (grondlegger) van het huidige
Shaolin-Kempo-Hsinshih. Ted Verschuur werd de Martial Arts leraar door wie Tjebbe zonder enige
twijfel het meest beïnvloed is. Op de eerste plaats natuurlijk op het gebied van Ted’s specifieke
Kempo stijl maar evenzeer op levensbeschouwelijk gebied.

De urenlange gesprekken die Tjebbe met hem gevoerd heeft in de serene sfeer van zijn ‘privé-dojo van contemplatie’ (zoals Ted de ruimte placht te noemen) in Rinteln en later Stolzenau, hebben niet alleen de inhoudelijkheid van het Shaolin-Kempo-Hsinshih enorm beïnvloed maar ook Tjebbe’s
denken en levenshouding. Het respect voor Ted Verschuur gaat verder dan alleen wat binnen
de hiërarchie van de Martial Arts gebruikelijk en geboden is.

Na het overlijden van zijn meester in 1981 heeft Tjebbe er een heilige opdracht van gemaakt de stijlvorm van zijn Si-Gung verder te ontwikkelen en te verbreiden. De invloed van de diverse gevechtskunsten die Tjebbe beoefend heeft zijn onmiskenbaar terug te vinden in het Shaolin-Kempo-Hsinshih evenals Tjebbe’s visie op de Martial Arts; maar de basis, de kern van de stijl blijft het geestesgoed van Si-Jo Ted Verschuur.

Naast de diverse Shaolin-Kempo-Hsinshih scholen in de B.R.D. wordt deze veelomvattende
stijlvorm beoefend in Grave. Alle onder de verenigingsvlag van Flying-Dragon ooit opgericht in
Hessisch- Oldendorf door Ted Verschuur, 6e Dan S.K.H.S. en Ben Oltmans, 8e Dan Shotokan-Karate
(een andere zeer goede leraar en vriend van Tjebbe). De naam Flying Dragon is daarom
onaantastbaar voor Tjebbe Laeyendecker. Klik op het  Organigram v/d leraren waar
Tjebbe Laeyendecker direct of indirect aan meegewerkt heeft.

Inmiddels is het Shaolin-Kempo-Hsinshih een erkende tak van de Kempo en is aangesloten bij de
Kempo Associatie Nederland. De K.A.N. is lid van de Federatie Oosterse Gevechtssporten.
De F.O.G. resorteert op haar beurt weer onder het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sportfederatie (NOC/NSF) Internationaal onderhoudt de K.A.N. contacten met diverse wereldorganisaties.

Het is aan de inspanningen van Si-Gung Tjebbe Laeyendecker, 6e Dan S.K.H.S. te danken
dat dit resultaat voor het Shaolin-kempo-Hsinshih is bereikt.