NK Fighting kempo nov 2016

nk fighting kempo 2016

NK Fighting kempo

Het NK-Fighting vindt plaats op zondag 13 november in sportcentrum Valkenhuizen te Arnhem.

Full-contact
Ook dit jaar zijn er weer full-contact wedstrijden vanaf 12 jaar.
Helm en borstbescherming is verplicht bij de jeugd. Helm heeft hierbij een gezichtsbescherming zodat een bitje niet verplicht is maar wel aanbevolen.
Protectie worden beschikbaar gesteld (hoofdbescherming en borstbescherming).
 
 
SEMI-CONTACT
Naast het full-contact beginnen we deze dag met het NK Fighting Semi-Contact.
Ten behoeve van de veiligheid hebben we besloten dat deelnemers onder de 18 jaar verplicht hoofdbescherming dragen (zonder venster) deze worden beschikbaar gesteld door de organisatie.
 
 
Leden kunnen zich vanaf nu opgeven.